Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מדיניות פרטיות, אבטחה ותנאי שימוש באתר

עמוד הבית מדיניות פרטיות, אבטחה ותנאי שימוש באתר

מדיניות פרטיות ואבטחה

חברת Start שיווק דיגיטלי משקיעה כל מאמץ נדרש וכל משאב אפשרי על מנת לוודא ולהבטיח את חיסיון פרטיהם של הגולשים ולאפשר להם גלישה מאובטחת באתר החברה.

באתר מוטמעת הטכנולוגיה החדשנית והמתקדמת ביותר הקיימת ברשת האינטרנט בכלל ובאתריה בפרט וזאת כחלק בלתי נפרד מתפיסתנו כמי שאמורים לספק לגולשים שלנו ביטחון מלא בכך כי השימוש בכל משאבי הידע הקיימים בו ייעשה כחוק.

המידע המובא באתר של חברת Start שיווק דיגיטלי אמור לשרת את הגולשים בו ולאפשר להם להפיק ולמצות ממנו את המיטב תוך שמירה קפדנית על פרטיותם.

החברה תממש את זכותה להשתמש בכל עת, על-פי שיקול דעתה, בטכנולוגיה המאפשרת מעקב רצוף וקפדני אחרי הרגלי הגלישה של הגולשים באתרה באמצעות COOKIES (“עוגיות”) המצויות ושמורות בדפדפן האינטרנט שלהם.

אנחנו רואים ברישום לאתר החברה היתר מצד הנרשמים לקבל בתא הדואר האלקטרוני שלהם מידע חשוב, עדכונים, חדשות ופרסומים שונים בנושא קידום ושיווק אתרים באינטרנט.

חברתנו מכבדת את פרטיותם של הגולשים באתרה ועושה הכול על מנת לאפשר להם לממש אותה וליהנות ממנה, הלכה למעשה, בעת גלישתם באתר.

אנחנו מתחייבים כאן באופן ברור ומפורש להימנע לחלוטין משימוש בפרטי הגולשים במערכת באופן שיש בו הפרת תנאי המסחר המקובלים והתקינים: לא למכור את פרטיכם, לא לסחור בהם ולא – חלילה- להעבירם לכל גורם שהוא ללא קבלת היתר מפורש ממי מכם לעשות זאת. חשוב להבהיר, כי פרטיהם האישיים של מי מהגולשים יימסרו, אם וכאשר, לגורמים מוסמכים בלבד, מתוקף צו של בית משפט.

אנחנו מאחלים לכם גלישה בטוחה, מועילה וחווייתית באתר.

 

 

תנאים לשימוש באתר Start שיווק דיגיטלי

תנאי השימוש המובאים כאן לעיון הגולשים נועדו להסדיר את הגלישה על ידי הבהרת הבסיס החוקי לה. המידע המובא והמובהר כאן נעשה בשל חשיבות הבהרת הנושא כתנאי הכרחי לגלישה חופשית בו ועל מנת למנוע עמימות ואי בהירות בנושאים שונים.

השימוש באתר החברה, לרבות בכל התכנים המופיעים בו, כמוהו כהסכמה לתנאי הגלישה. יש לקרוא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש. אם מכל סיבה שהיא מי מהגולשים אינם מקבלים את תנאי השימוש או מסרבים לאשר אותם, עליהם להימנע משימוש בו.

יצוין, כי תנאי השימוש חלים על תכני האתר הנגישים לגולשיו מכל אמצעי גלישה שהוא: מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון סלולארי ועוד.

האתר של חברת Start שיווק דיגיטלי נוצר על מנת לספק לגולשים בו מידע חשוב, רלוונטי ועדכני, בנושא קידום אתרים ושיווק ברשת האינטרנט.

יודגש, כי האחריות על שימוש תקין באתר ושמירה על הנורמות המקובלות חלה באופן בלעדי על הגולשים בו. חברת Start שיווק דיגיטלי ומפעילי האתר לא יישאו בכל סוג של אחריות לכל נזק – ישיר או עקיף – העלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר.

החברה משקיעה כל מאמץ וכל משאב על מנת להעשיר את האתר ולעדכנו בתכנים חדשים לתועלת הגולשים ולהנאתם. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי וחברת Start שיווק דיגיטלי אינה אחראית על אופן השימוש במידע ע”י הגולשים.

האתר מציג ומציע קישורים (לינקים) לאתרים שונים, אשר המידע המוצג בהם עשוי לסייע לכם. קישורים אלה מופעלים על ידי גורמים חיצוניים לחברת Start שיווק דיגיטלי. בהעדר כל קשר עם בעלי אתרים אלה ובשל אי יכולת לקבוע את התכנים המופיעים בהם מובן מאליו כי חברתנו אינה נושאת בכל אחריות שהיא לגביהם.

זכויות היוצרים באתר הן רכושה הבלעדי של חברת Start שיווק דיגיטלי ולכן חל איסור על שימוש מכל סוג שהוא, מסחרי או פרטי, בתכנים המופיעים באתר, לרבות מאגרי נתונים, תוכנות, סימנים, תמונות וקבצים.

הפצתם של תכנים וכל חומר אחר המופיע באתר, העתקם ושכפולם מחייבים קבלת הסכמה בכתב מהחברה.

גלישה נעימה ומועילה!